Jesteś tutaj

Początek budowy

Zgodnie z planem, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, rozpoczęły się prace budowlane w miejscu przyszłej siedziby Baridajskiego Instytutu Oceanografii i Okrętownictwa. Rozpoczęto od sprowadzenia ciężkiego sprzętu celem wykarczowania lasu i wyrównania terenu pod budowę.

Następnie doprowadzono linię kolejową z Almery do BIOiO oraz przygotowano perony na terenie siedziby, celem umożliwienia dostaw materiałów potrzebnych w trakcie budowy. Kolejnym etapem było doprowadzenie drogi asfaltowej z Almery oraz poprowadzenie dróg wewnątrz planowanej siedziby.

Wybudowano także niewielką elektrownię, celem zaopatrzenia siedziby w energię elektryczną.

Na czas najbliższy, planowana jest budowa muru otaczającego BIOiO, a także bramy zamykającej wjazd dla pociągów oraz bramy wjazdowej dla samochodów.